TERAPIA PAR

Na czym polega praca z parą?

Prowadzone w gabinecie spotkania opierają się przede wszystkim na rozmowie pary z psychoterapeutą. Poruszane są wszystkie tematy, jakie para uzna za ważne oraz o których oboje będą chcieli mówić.

Zadaniem terapeuty jest pomoc w ustaleniu jasnego celu spotkań, czyli tego nad czym para chce pracować i co chciałaby zmienić. Dawanie wsparcie i możliwości wypowiedzenia się każdej ze stron jest również istotnym aspektem terapii.

Podczas pierwszych 3 spotkań konsultacyjnych

omawiany jest problem z jakim zgłasza się para oraz ustalony zastaje cel spotkań.

W trakcie 4-6 spotkania para wraz z terapeutą zgłebia problem

i szuka odpowiednich sposobów do jego rozwiązania i poradzenia sobie z nim. Dzieje się to nie tylko poprzez rozmowę, ale również różnego rodzaju ćwiczenia, eksperymenty i „prace domowe”, wykonywane w gabinecie lub w domu.

Siódme spotkanie to podsumowanie

dotychczasowych spotkań i efektów współpracy, ustalenie rodzaju dalszej współpracy oraz zarysowanie wzorców czy planów, które partnerzy chcą w przyszłości realizować.

Do kogo kierowana jest terapia par?

W terapii par mogą skorzystać małżeństwa, pary pozostające w konkubinacie oraz młodzi ludzie planujący wspólne życie.

Do najczęstszych zagadnień omawianych z psychoterapeuta należą:

 • depresja jednego z partnerów;
 • wsparcie w procesie walki z niepłodnością;
 • depresja poporodowa;
 • chęć zrozumienia relacji z drugą osobą oraz jej pogłębienie;
 • poczucie większej bliskości, intymności i więzi;
 • szukanie mocnych stron związku i budowanie na ich podstawie dalszej relacji;
 • zmiany w komunikacji: mniej kłótni, więcej konstruktywnych rozmów i dialogu;
 • zrozumienie zmian w relacji wynikających z pojawienia się dzieci;
 • problemy seksualne;
 • narastające i powtarzające się trudne emocje;
 • poczucie stagnacji w związku;
 • trudne do określenia uczucie, że w relacji czegoś brakuje, coś nas omija;
 • trudna sytuacja zawodowa, społeczna;
 • choroba jednego z partnerów;
 • zdrada, zaniedbanie, wycofanie się z relacji jednego z partnerów;
 • myśl o rozwodzie lub separacji;
 • określenie granic w związku;
 • wzajemna bliskość w wolność każdego z partnerów;
 • zazdrość o przyjacielskie relacje poza związkiem;

Informacje praktyczne.

Spotkanie odbywa się raz na dwa tygodnie, trwa 90 min i kosztuje 150zł.

Jeśli sesja nie została odwołana telefonicznie z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem to podlega opłacie.

Umawianie wizyt pod nr 513-331-900