Terapia par – „Niech on/ona się zmieni”.

Dla niektórych terapia par to sposób, żeby poskarżyć się na tę drugą osobę, dla innych możliwość zrozumienia partnera. Są jednak również tacy, dla których terapia to punkt wyjścia do dobrego rozstania. Jak twierdzą specjaliści czasem największym trudem terapii jest doświadczenie własnej bezradności względem tego, kogo chcieliśmy widzieć w partnerze i tego, kim nie jest. Ci sami specjaliści twierdzą też, że ten trud się opłaca, ponieważ niezależnie od efektu terapii, nagrodą jest przezwyciężenie kryzysu.

W czym może pomóc terapia par? I czy zawsze ratuje związek?

Kiedy terapia pary może być pomocna?

Terapia par skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą polepszyć jakość relacji między sobą. Wtedy najczęściej rozmowy dotyczą tego: „jak siebie lepiej rozumieć”, „jak skuteczniej rozwiązywać powstałe problemy”, „jak łatwiej osiągnąć pozrozumienie w różnych sprawach życiowych”.

Drugą grupę stanowią pary, które obawiają się problemów w przyszłości. Mają one w pamięci swoje nieszczęśliwe związki lub złe relacje między rodzicami. Podczas terapii chcą poznać inne metody postępowania i budowania trwałych relacji.

Trzecim powodem zgłaszania się na terapię, jest chęć znalezienia rozwiązania dla pogłębiającego się kryzysu w związku.

Czwartą grupę stanowią osoby, które rozważają separację lub rozwód. Tutaj terapia może być ostateczną próbą porozumienia się. Partnerzy chcą przedyskutować możliwe wyjścia z sytuacji, przed wstąpieniem na drogę sądową.

Do piątej grupy należą osoby, które podjęły już decyzję o rozwodzie. Podczas terapi najczęściej chą rozmawiać o samym procesie rozwodowym i o tym co może przynieść przyszłość. W grę wchodzą również rozmowy na temat opieki nad dziećmi i ich dalszym losem.

Niezbędna w terapii pary jest chęć obu stron do rozmów, oraz zaangażowanie w terapię.

Kiedy terapia pary nie jest wskazana?

Jeśli podczas spotkania z terapeutą, partnerzy skupieni są wyłącznie na „osobistych problemach”, powinni raczej skorzystać z terapii indywidualnej niż dla par.

Terapia nie przyniesie oczekiwanych skutków, jeśli jeden z partnerów stosuje przemoc fizyczną.

Przeprowadzanie wyłącznie terapii pary, podczas gdy jedna z osób jest uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, też nie ma sensu. Uzależniony partner powinien najpierw skorzystać z leczenia odwykowego. Wówczas terapia pary może być uzupełnieniem leczenia.

Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się ze mną, porozmawiamy.


Gabinet Psychoterapii mgr Monika Merczyńska
Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych.