Terapia Systemowa – na czym polega?

W latach 40. i 50. terapeuci pracujący ze swoimi pacjentami, zaczęli się zastawiać, jaki wpływ na zaburzenia mają stosunki panujące w rodzinie. Zaczęto się im baczniej przyglądać i włączać je do pracy z klientem. I tak na przełomie kolejnych dziesięcioleci zaczęto analizować komunikację, procesy emocjonalne, więzi w rodzinie i jej strukturę. Składniki te stały się później nieodzownym elementem warsztatu pracy psychoterapeutów systemowych. Terapia systemowa, o której mowa zakłada, że rodzina składa się z elementów. Ściślej rzecz ujmując z osób, które wchodzą ze sobą w ciągłe reakcje i które łączą specyficzne relacje. Terapeuta jest zainteresowany człowiekiem, nie tylko jako jednostką, ale również kontekstem jego życia rodzinnego, społecznego i kulturowego.

Czy jest terapia systemowa?

To wyczulenie na zjawiska zachodzące w rodzinie pozwala dostrzec i opisać procesy, które mogą umykać innym psychologom. Szczególnie skupionym wyłącznie na emocjach i odczuciach jednostki. Szerszy punkt widzenia, przy niewykluczaniu tego, co osobiste, pozwala spojrzeć klientowi na jego zachowania w kontekście rodzinnym czy społecznym. Może on łatwiej zobaczyć swoje schematy zachowań, czy przekazy jakie płyną z rodziny. Włączenie innych członków rodziny, niekoniecznie przez ich obecność ale przez cyrkularność pytań, daje szerszy obraz zachowań. Pozwala także uchwycić to, co klient chciałby zmienić.

W czym pomaga?

Terapia rodzinna najlepiej sprawdza się w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich w sytuacjach problemowych z nastolatkami, czy w różnych sytuacjach kryzysowych w rodzinie związanych z chorobą, śmiercią, rozwodem, depresją czy lękami. W związku z tym spotkania terapeutyczne przeznaczone są przede wszystkim dla par-diad pozostających w konflikcie (matka-córka, ojciec-dziecko itd.) Terapeuta może zaprosić do spotkań również innych członków rodziny, jeśli wraz z klientem uzna, że może to mieć wpływ na pracę terapeutyczna.

Elementy terapii systemowej sprawdzają się również w pracy indywidualnej z klientem i dają możliwość lepszego zrozumienia otaczających go zależności.

Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się ze mną, porozmawiamy.


Gabinet Psychoterapii mgr Monika Merczyńska
Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych.